Výhody při vytápění infrapanely Sun Waves

  • Snadná regulace, možnost výpočtu spotřeby pro jednotlivé místnosti a v neposlední řadě dosažitelnost zdroje el. energie.
  • Nárok na získání výhodné přímotopné sazby 20h. D45d, nebo C45d (u podnikatelů), která sníží nákalady na provoz topení, ale i celé domácnosti.
  • Energie je předávána bez použití transportního média tam, kde ji právě potřebujeme.
  • Zamezuje vzniku plísní a kondenzace vodních par na stěnách. Infratopení vysouší zdivo!
  • Nevíří prach, je absolutně nehlučné, příjemné a komfortní.
  • Zanedbatelné náklady na instalaci, možnost montáže v jiném objektu (při přestěhování).
  • Odpadá nákladná stavba komínu, zajištění paliva, jeho skladování, manipulace, obsluha a v neposlední řadě také revize topného systému.
  • Nehrozí nebezpečí úniku a výbuchu plynu, požáru a zamrznutí transportního média.